Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Stephen Cunnah

Ystadegau mynychu Cynghorydd Stephen Cunnah
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   83%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   17%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Stephen Cunnah
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
07/03/2024, 16:30 Cyngor ,07/03/2024, 16:30 Yn bresennol
28/03/2024, 16:30 Cyngor ,28/03/2024, 16:30 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2024, 16:30 Cyngor ,23/05/2024, 16:30 Yn bresennol
27/06/2024, 16:30 Cyngor ,27/06/2024, 16:30 Yn bresennol
18/07/2024, 16:30 Cyngor ,18/07/2024, 16:30 Yn bresennol
06/02/2024, 17:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,06/02/2024, 17:00 Yn bresennol
16/07/2024, 16:30 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,16/07/2024, 16:30 Disgwyliedig
16/07/2024, 17:30 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,16/07/2024, 17:30 Disgwyliedig