Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Stephen Cunnah

Ystadegau mynychu Cynghorydd Stephen Cunnah
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Stephen Cunnah
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
26/03/2021, 14:00 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,26/03/2021, 14:00 Yn bresennol
21/05/2021, 14:00 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,21/05/2021, 14:00 Yn bresennol
04/03/2021, 16:30 Cyngor ,04/03/2021, 16:30 Yn bresennol
18/03/2021, 16:30 Cyngor ,18/03/2021, 16:30 Yn bresennol
27/05/2021, 16:30 Cyngor ,27/05/2021, 16:30 Yn bresennol
24/06/2021, 16:30 Cyngor ,24/06/2021, 16:30 Yn bresennol
22/07/2021, 16:30 Cyngor ,22/07/2021, 16:30 Yn bresennol
23/02/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,23/02/2021, 10:30 Yn bresennol
15/03/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,15/03/2021, 16:30 Yn bresennol
11/05/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,11/05/2021, 17:00 Yn bresennol
15/06/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,15/06/2021, 16:30 Yn bresennol
13/07/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,13/07/2021, 16:30 Yn bresennol
23/03/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/03/2021, 14:00 Yn bresennol
20/07/2021, 16:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,20/07/2021, 16:30 Cafwyd Ymddiheuriad
03/03/2021, 17:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,03/03/2021, 17:00 Yn bresennol
07/07/2021, 17:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,07/07/2021, 17:00 Yn bresennol