Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Joel Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Joel Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Joel Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
02/04/2019 Pwyllgor Archwilio ,02/04/2019 Yn bresennol
25/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,10/09/2019 Yn bresennol
25/03/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Addysg a Dysgu Gydol Oes ,25/03/2019 Yn bresennol
05/04/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Addysg a Dysgu Gydol Oes ,05/04/2019 Yn bresennol
25/03/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ,25/03/2019 Yn bresennol
08/04/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ,08/04/2019 Yn bresennol
01/07/2019 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,01/07/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,30/07/2019 Yn bresennol