Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Shaun Jenkins

Ystadegau mynychu Cynghorydd Shaun Jenkins
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   89%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   11%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Shaun Jenkins
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
30/09/2021, 16:30 Cyngor ,30/09/2021, 16:30 Yn bresennol
21/10/2021, 16:30 Cyngor ,21/10/2021, 16:30 Yn bresennol
25/11/2021, 16:30 Cyngor ,25/11/2021, 16:30 Yn bresennol
15/09/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,15/09/2021, 16:30 Yn bresennol
13/10/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,13/10/2021, 16:30 Yn bresennol
10/11/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,10/11/2021, 16:30 Yn bresennol
08/12/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,08/12/2021, 16:30 Yn bresennol
12/01/2022, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,12/01/2022, 16:30 Yn bresennol
19/10/2021, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,19/10/2021, 14:00 Absennol
18/01/2022, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,18/01/2022, 14:00 Disgwyliedig