Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Timothy Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Timothy Davies
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:3
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   33%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   67%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Timothy Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad