Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Lancaster

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Lancaster
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Lancaster
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/04/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,04/06/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/08/2019 Disgwyliedig
02/04/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,02/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
07/05/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,07/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,12/06/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,02/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/04/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/04/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,02/07/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,23/07/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol