Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Lancaster

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Lancaster
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Lancaster
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
04/03/2021, 16:30 Cyngor ,04/03/2021, 16:30 Yn bresennol
18/03/2021, 16:30 Cyngor ,18/03/2021, 16:30 Yn bresennol
27/05/2021, 16:30 Cyngor ,27/05/2021, 16:30 Yn bresennol
24/06/2021, 16:30 Cyngor ,24/06/2021, 16:30 Yn bresennol
22/07/2021, 16:30 Cyngor ,22/07/2021, 16:30 Yn bresennol
02/03/2021, 10:00 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,02/03/2021, 10:00 Yn bresennol
26/03/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,26/03/2021, 10:00 Yn bresennol
25/05/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,25/05/2021, 10:00 Yn bresennol
29/06/2021, 11:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,29/06/2021, 11:00 Yn bresennol
23/07/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/07/2021, 10:00 Yn bresennol
30/07/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,30/07/2021, 10:00 Yn bresennol
23/02/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,23/02/2021, 16:30 Yn bresennol
02/03/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,02/03/2021, 16:30 Yn bresennol
11/05/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,11/05/2021, 16:30 Yn bresennol
15/06/2021, 16:00 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,15/06/2021, 16:00 Yn bresennol
06/07/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,06/07/2021, 16:30 Yn bresennol
11/05/2021, 13:00 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,11/05/2021, 13:00 Yn bresennol