Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ashley Wood

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ashley Wood
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   89%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   11%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ashley Wood
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
06/08/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,06/08/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,17/05/2019 Yn bresennol
23/08/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
02/04/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,02/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,07/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,12/06/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,02/07/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,17/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/04/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/04/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,02/07/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,23/07/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol