Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ashley Wood

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ashley Wood
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   81%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   19%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ashley Wood
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
06/08/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,06/08/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
23/08/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/12/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,13/12/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,17/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
01/10/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,01/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,20/11/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,21/01/2020 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/12/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol