Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Abdul Sattar

Ystadegau mynychu Cynghorydd Abdul Sattar
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   80%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   20%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Abdul Sattar
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
12/07/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,12/07/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,09/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,09/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,06/06/2019 Yn bresennol
04/07/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,04/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/04/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,19/06/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/07/2019 Yn bresennol
14/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
02/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,02/07/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,23/07/2019 Absennol
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol