Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Abdul Sattar

Ystadegau mynychu Cynghorydd Abdul Sattar
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   68%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   32%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Abdul Sattar
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
04/03/2021, 16:30 Cyngor ,04/03/2021, 16:30 Yn bresennol
18/03/2021, 16:30 Cyngor ,18/03/2021, 16:30 Yn bresennol
27/05/2021, 16:30 Cyngor ,27/05/2021, 16:30 Yn bresennol
24/06/2021, 16:30 Cyngor ,24/06/2021, 16:30 Yn bresennol
22/07/2021, 16:30 Cyngor ,22/07/2021, 16:30 Yn bresennol
06/07/2021, 10:00 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,06/07/2021, 10:00 Yn bresennol
09/04/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,09/04/2021, 10:00 Yn bresennol
23/07/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/07/2021, 10:00 Yn bresennol
22/02/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,22/02/2021, 16:30 Absennol
11/03/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,11/03/2021, 16:30 Yn bresennol
13/05/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,13/05/2021, 16:30 Absennol
14/06/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,14/06/2021, 16:30 Absennol
13/07/2021, 16:00 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,13/07/2021, 16:00 Yn bresennol
17/02/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,17/02/2021, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
21/04/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,21/04/2021, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
19/05/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,19/05/2021, 13:30 Yn bresennol
16/06/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/06/2021, 13:30 Yn bresennol
28/07/2021, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,28/07/2021, 13:30 Yn bresennol
11/05/2021, 13:00 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,11/05/2021, 13:00 Absennol