Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Abdul Sattar

Ystadegau mynychu Cynghorydd Abdul Sattar
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   74%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   26%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Abdul Sattar
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
03/12/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/12/2019 Absennol
07/01/2020 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,07/01/2020 Yn bresennol
04/10/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,04/10/2019 Yn bresennol
13/12/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,13/12/2019 Yn bresennol
19/09/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,19/09/2019 Yn bresennol
03/10/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,03/10/2019 Yn bresennol
05/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,05/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,17/12/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,16/01/2020 Yn bresennol
14/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/09/2019 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,16/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,20/11/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,22/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,05/11/2019 Absennol
03/12/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/12/2019 Absennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol