Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Peter Wong

Ystadegau mynychu Cynghorydd Peter Wong
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Peter Wong
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,07/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,12/06/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,02/07/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,17/09/2019 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,01/10/2019 Disgwyliedig
22/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,22/07/2019 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/10/2019 Disgwyliedig