Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Bob Derbyshire

Ystadegau mynychu Cynghorydd Bob Derbyshire
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   89%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   11%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Bob Derbyshire
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
09/10/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/10/2019 Yn bresennol
07/01/2020 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,07/01/2020 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/08/2019 Disgwyliedig
24/09/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,24/09/2019 Yn bresennol
11/10/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,11/10/2019 Yn bresennol
15/11/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,15/11/2019 Yn bresennol
03/01/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu ,03/01/2020 Yn bresennol
17/09/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,17/09/2019 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,01/10/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,20/11/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,21/01/2020 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/11/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/12/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad