Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Bob Derbyshire

Ystadegau mynychu Cynghorydd Bob Derbyshire
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Bob Derbyshire
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
27/05/2021, 16:30 Cyngor ,27/05/2021, 16:30 Yn bresennol
24/06/2021, 16:30 Cyngor ,24/06/2021, 16:30 Yn bresennol
22/07/2021, 16:30 Cyngor ,22/07/2021, 16:30 Yn bresennol
01/06/2021, 10:00 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,01/06/2021, 10:00 Yn bresennol
10/08/2021, 10:00 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,10/08/2021, 10:00 Yn bresennol
25/05/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,25/05/2021, 10:00 Yn bresennol
11/06/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,11/06/2021, 10:00 Yn bresennol
13/07/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,13/07/2021, 10:00 Yn bresennol
30/07/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,30/07/2021, 10:00 Yn bresennol
06/08/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,06/08/2021, 10:00 Yn bresennol
17/09/2021, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,17/09/2021, 10:00 Yn bresennol
11/05/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,11/05/2021, 16:30 Yn bresennol
15/06/2021, 16:00 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,15/06/2021, 16:00 Yn bresennol
06/07/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,06/07/2021, 16:30 Yn bresennol
22/09/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,22/09/2021, 16:30 Yn bresennol
11/05/2021, 13:00 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,11/05/2021, 13:00 Yn bresennol