Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Iona Gordon

Ystadegau mynychu Cynghorydd Iona Gordon
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   79%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   33% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   21%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Iona Gordon
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Cyngor ,30/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor ,27/02/2020 Yn bresennol
05/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,05/12/2019 Absennol
17/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,17/12/2019 Absennol
16/01/2020 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,16/01/2020 Yn bresennol
18/02/2020 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,18/02/2020 Yn bresennol
12/03/2020 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,12/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,20/11/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,22/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,26/02/2020 Yn bresennol
18/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,18/03/2020 Disgwyliedig