Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Adrian Robson

Ystadegau mynychu Cynghorydd Adrian Robson
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:3

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Adrian Robson
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
13/09/2019 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,13/09/2019 Yn bresennol
18/12/2019 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,18/12/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
03/09/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
19/09/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,19/09/2019 Yn bresennol
03/10/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,03/10/2019 Yn bresennol
05/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,05/12/2019 Yn bresennol
17/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,17/12/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,16/01/2020 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/12/2019 Yn bresennol
26/11/2019 Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg ,26/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg ,03/12/2019 Yn bresennol