Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Joseph Carter

Ystadegau mynychu Cynghorydd Joseph Carter
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Joseph Carter
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
30/09/2021, 16:30 Cyngor ,30/09/2021, 16:30 Yn bresennol
21/10/2021, 16:30 Cyngor ,21/10/2021, 16:30 Yn bresennol
25/11/2021, 16:30 Cyngor ,25/11/2021, 16:30 Yn bresennol
15/09/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,15/09/2021, 16:30 Yn bresennol
13/10/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,13/10/2021, 16:30 Yn bresennol
10/11/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,10/11/2021, 16:30 Yn bresennol
08/12/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,08/12/2021, 16:30 Yn bresennol
12/01/2022, 16:30 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,12/01/2022, 16:30 Yn bresennol
13/12/2021, 17:00 Pwyllgor y Cyfansoddiad ,13/12/2021, 17:00 Disgwyliedig