Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Heather Joyce

Ystadegau mynychu Cynghorydd Heather Joyce
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Heather Joyce
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
24/09/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,24/09/2019 Yn bresennol
08/10/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,08/10/2019 Yn bresennol
12/11/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,12/11/2019 Yn bresennol
17/12/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,17/12/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,21/01/2020 Yn bresennol