Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Keith Jones

Ystadegau mynychu Cynghorydd Keith Jones
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Keith Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
13/09/2019, 14:00 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,13/09/2019, 14:00 Yn bresennol
18/12/2019, 11:00 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,18/12/2019, 11:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2019, 16:30 Cyngor ,12/09/2019, 16:30 Yn bresennol
24/10/2019, 16:30 Cyngor ,24/10/2019, 16:30 Yn bresennol
28/11/2019, 16:30 Cyngor ,28/11/2019, 16:30 Yn bresennol
20/01/2020, 17:30 Cyngor ,20/01/2020, 17:30 Yn bresennol
14/08/2019, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/08/2019, 13:30 Yn bresennol
18/09/2019, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,18/09/2019, 13:30 Yn bresennol
16/10/2019, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/10/2019, 13:30 Yn bresennol
20/11/2019, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,20/11/2019, 13:30 Yn bresennol
18/12/2019, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,18/12/2019, 13:30 Yn bresennol
22/01/2020, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,22/01/2020, 13:30 Yn bresennol