Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Dilwar Ali

Ystadegau mynychu Cynghorydd Dilwar Ali
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Dilwar Ali
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
25/06/2020 Cyngor ,25/06/2020 Yn bresennol
23/07/2020 Cyngor ,23/07/2020 Yn bresennol
24/09/2020 Cyngor ,24/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor ,22/10/2020 Yn bresennol
26/11/2020 Cyngor ,26/11/2020 Disgwyliedig
26/11/2020 Cyngor ,26/11/2020 Disgwyliedig
07/07/2020 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,07/07/2020 Yn bresennol
19/10/2020 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,19/10/2020 Yn bresennol
24/11/2020 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,24/11/2020 Yn bresennol
23/11/2020 Pwyllgor Pensiynau ,23/11/2020 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 23/11/2020 Disgwyliedig