Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Russell Goodway

Ystadegau mynychu Cynghorydd Russell Goodway
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   70%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   30%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Russell Goodway
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
26/09/2019 Cabinet ,26/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/10/2019 Cabinet ,10/10/2019 Yn bresennol
21/11/2019 Cabinet ,21/11/2019 Yn bresennol
19/12/2019 Cabinet ,19/12/2019 Yn bresennol
23/01/2020 Cabinet ,23/01/2020 Disgwyliedig
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/10/2019 Absennol
13/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad