Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Susan Goddard

Ystadegau mynychu Cynghorydd Susan Goddard
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:32
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   69%
Cafwyd Ymddiheuriad:10   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   31%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Susan Goddard
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
26/06/2019 Cydbwyllgor Craffu ,26/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,04/06/2019 Yn bresennol
07/06/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,07/06/2019 Yn bresennol
14/06/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,14/06/2019 Yn bresennol
28/06/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,28/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/07/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,12/07/2019 Yn bresennol
02/08/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,02/08/2019 Yn bresennol
23/08/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/08/2019 Yn bresennol
11/04/2019 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,11/04/2019 Yn bresennol
08/08/2019 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,08/08/2019 Yn bresennol
02/04/2019 Pwyllgor Archwilio ,02/04/2019 Yn bresennol
25/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,10/09/2019 Yn bresennol
03/04/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,03/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
01/05/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,01/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/06/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,05/06/2019 Yn bresennol
03/07/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,03/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
11/09/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,11/09/2019 Yn bresennol
14/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/08/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,09/04/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,02/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/07/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,23/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
22/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,22/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
25/03/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ,25/03/2019 Yn bresennol
08/04/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ,08/04/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol