Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Susan Goddard

Ystadegau mynychu Cynghorydd Susan Goddard
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   80%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   20%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Susan Goddard
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
03/12/2019 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/12/2019 Yn bresennol
23/08/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/08/2019 Yn bresennol
13/09/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,13/09/2019 Yn bresennol
18/10/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,18/10/2019 Yn bresennol
08/08/2019 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,08/08/2019 Yn bresennol
10/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,10/09/2019 Yn bresennol
11/09/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,11/09/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,02/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
14/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/08/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
03/09/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/09/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,03/12/2019 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,03/09/2019 Yn bresennol