Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Graham Thomas

Ystadegau mynychu Cynghorydd Graham Thomas
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   62%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   38%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Graham Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
10/09/2019 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,10/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
26/11/2019 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,26/11/2019 Yn bresennol
04/11/2019 Pwyllgor Pensiynau ,04/11/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Pensiynau ,28/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad