Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Chris Weaver

Ystadegau mynychu Cynghorydd Chris Weaver
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Chris Weaver
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
21/03/2019 Cabinet ,21/03/2019 Yn bresennol
18/04/2019 Cabinet ,18/04/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Cabinet ,16/05/2019 Yn bresennol
13/06/2019 Cabinet ,13/06/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cabinet ,11/07/2019 Yn bresennol
25/06/2019 Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd ,25/06/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
25/03/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ,25/03/2019 Yn bresennol
08/04/2019 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ,08/04/2019 Yn bresennol
01/04/2019 Pwyllgor Penodi - Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau ,01/04/2019 Yn bresennol
16/04/2019 Pwyllgor Penodi - Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau ,16/04/2019 Yn bresennol
30/05/2019 Pwyllgor Pensiynau ,30/05/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Pwyllgor Pensiynau ,11/07/2019 Yn bresennol
02/04/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,02/04/2019 Yn bresennol