Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Chris Weaver

Ystadegau mynychu Cynghorydd Chris Weaver
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Chris Weaver
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
19/11/2020, 13:30 Cabinet ,19/11/2020, 13:30 Disgwyliedig
26/11/2020, 09:30 Cabinet ,26/11/2020, 09:30 Yn bresennol
17/12/2020, 13:00 Cabinet ,17/12/2020, 13:00 Yn bresennol
13/01/2021, 14:00 Cabinet ,13/01/2021, 14:00 Disgwyliedig
21/01/2021, 14:00 Cabinet ,21/01/2021, 14:00 Yn bresennol
25/02/2021, 13:30 Cabinet ,25/02/2021, 13:30 Yn bresennol
18/03/2021, 09:30 Cabinet ,18/03/2021, 09:30 Yn bresennol
01/12/2020, 10:00 Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd ,01/12/2020, 10:00 Yn bresennol
26/11/2020, 15:00 Cyngor ,26/11/2020, 15:00 Yn bresennol
26/11/2020, 16:30 Cyngor ,26/11/2020, 16:30 Yn bresennol
28/01/2021, 16:30 Cyngor ,28/01/2021, 16:30 Yn bresennol
04/03/2021, 16:30 Cyngor ,04/03/2021, 16:30 Yn bresennol
18/03/2021, 16:30 Cyngor ,18/03/2021, 16:30 Yn bresennol
11/01/2021, 09:30 Pwyllgor Penodiadau - Prif Swyddog Adnoddau Dynol ,11/01/2021, 09:30 Yn bresennol
08/02/2021, 09:30 Pwyllgor Penodiadau - Prif Swyddog Adnoddau Dynol ,08/02/2021, 09:30 Yn bresennol
19/02/2021, 09:00 Pwyllgor Penodiadau - Prif Swyddog Adnoddau Dynol ,19/02/2021, 09:00 Disgwyliedig
23/11/2020, 16:00 Pwyllgor Pensiynau ,23/11/2020, 16:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 23/11/2020, 16:30 Disgwyliedig
08/02/2021, 17:00 Pwyllgor Pensiynau ,08/02/2021, 17:00 Yn bresennol