Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Nigel Howells

Ystadegau mynychu Cynghorydd Nigel Howells
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Nigel Howells
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
26/11/2020, 15:00 Cyngor ,26/11/2020, 15:00 Yn bresennol
26/11/2020, 16:30 Cyngor ,26/11/2020, 16:30 Yn bresennol
28/01/2021, 16:30 Cyngor ,28/01/2021, 16:30 Yn bresennol
04/03/2021, 16:30 Cyngor ,04/03/2021, 16:30 Yn bresennol
18/03/2021, 16:30 Cyngor ,18/03/2021, 16:30 Yn bresennol
16/11/2020, 17:00 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,16/11/2020, 17:00 Yn bresennol
03/12/2020, 16:30 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,03/12/2020, 16:30 Yn bresennol
22/02/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,22/02/2021, 16:30 Yn bresennol
11/03/2021, 16:30 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,11/03/2021, 16:30 Yn bresennol
17/11/2020, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,17/11/2020, 14:00 Yn bresennol
26/01/2021, 16:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,26/01/2021, 16:30 Yn bresennol
23/03/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/03/2021, 14:00 Yn bresennol
23/11/2020, 16:00 Pwyllgor Pensiynau ,23/11/2020, 16:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 23/11/2020, 16:30 Disgwyliedig
08/02/2021, 17:00 Pwyllgor Pensiynau ,08/02/2021, 17:00 Absennol