Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Nigel Howells

Ystadegau mynychu Cynghorydd Nigel Howells
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Nigel Howells
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Disgwyliedig
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
10/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,10/09/2019 Yn bresennol
12/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,12/11/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,21/01/2020 Yn bresennol
19/09/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,19/09/2019 Yn bresennol
03/10/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,03/10/2019 Yn bresennol
05/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,05/12/2019 Yn bresennol
17/12/2019 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,17/12/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant ,16/01/2020 Yn bresennol
04/11/2019 Pwyllgor Pensiynau ,04/11/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Pensiynau ,28/11/2019 Yn bresennol