Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Chris Lay

Ystadegau mynychu Cynghorydd Chris Lay
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   33%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Chris Lay
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
28/03/2019 Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
08/08/2019 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,08/08/2019 Yn bresennol
05/09/2019 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,05/09/2019 Yn bresennol
17/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
15/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,15/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,19/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/07/2019 Yn bresennol
14/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/08/2019 Yn bresennol
22/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,22/07/2019 Yn bresennol
30/05/2019 Pwyllgor Pensiynau ,30/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
11/07/2019 Pwyllgor Pensiynau ,11/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad