Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Chris Lay

Ystadegau mynychu Cynghorydd Chris Lay
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   25%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Chris Lay
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor ,24/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Cyngor ,28/11/2019 Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
08/08/2019 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,08/08/2019 Yn bresennol
05/09/2019 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,05/09/2019 Yn bresennol
14/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/08/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
16/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,16/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,20/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/12/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,22/01/2020 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/10/2019 Yn bresennol
13/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2019 Pwyllgor Pensiynau ,04/11/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Pensiynau ,28/11/2019 Yn bresennol