Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Lee Bridgeman

Ystadegau mynychu Cynghorydd Lee Bridgeman
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Lee Bridgeman
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
25/06/2020 Cyngor ,25/06/2020 Yn bresennol
23/07/2020 Cyngor ,23/07/2020 Yn bresennol
24/09/2020 Cyngor ,24/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor ,22/10/2020 Yn bresennol
26/11/2020 Cyngor ,26/11/2020 Disgwyliedig
26/11/2020 Cyngor ,26/11/2020 Disgwyliedig
09/06/2020 Panel Craffu COVID-19 ,09/06/2020 Yn bresennol
23/06/2020 Panel Craffu COVID-19 ,23/06/2020 Yn bresennol
14/07/2020 Panel Craffu COVID-19 ,14/07/2020 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 14/09/2020 Disgwyliedig
30/07/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,30/07/2020 Yn bresennol
15/09/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,15/09/2020 Yn bresennol
12/10/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,12/10/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
13/07/2020 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes ,13/07/2020 Yn bresennol
20/07/2020 Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes ,20/07/2020 Yn bresennol