Eitem Agenda

Eithrio'r Cyhoedd

Mae'r eitemau nesaf wedi'i heithrio rhag ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a gynhwysir ym mharagraff 12 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Gall y cyhoedd gael ei eithrio o'r cyfarfod trwy benderfyniad y Banel yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 wrth drafod yr eitem hon.