Eitem Agenda

Eithrio'r Cyhoedd

Ni chaiff y wybodaeth yn yr eitemau canlynol ei chyhoeddi yn sgil paragraffau 12 a 13 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.