Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

Derbyn datganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau.