Eitem Agenda

Aelodaeth y Pwyllgor a Chylch Gorchwyl

Gwenaeth y Cyngor, yn ei Gyfarfod Blynyddol, ar 27 Mai 2021 ail-benodi’r Cynghorwyr canlynol i'r Pwyllgor a chytuno ar y Cylch Gorchwyl sydd ynghlwm.

 

Aelodaeth:

 

Y Cynghorwyr Stephen Cunnah, Emma Sandrey a Joel Williams.

 

Dogfennau ategol: