Eitem Agenda

Deisebau

Mae deisebau wedi dod i law mewn cysylltiad â’r ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 y Weithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor.   Mae’r deisebwyr wedi cael eu cynghori bod ganddynt hawl i siarad ac mae’r ymgeiswyr/asiantau wedi cael eu cynghori bod ganddynt hawl i ateb:

 

20/01580/MJR, CLWB CEIDWADWYR TREDELERCH, 633 HEOL CASNEWYDD, TREDELERCH, CAERDYDD

 

21/00337/MNR, 53 WELLFIELD ROAD, Y RHATH, CAERDYDD