Eitem Agenda

Disodli'r Fflyd Casglu Ailgylchu a Gwastraff

Nodyn briffio i Aelodau a fydd yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor roi sylwadau ar bapur y Cabinet o'r enw 'isodli'r Fflyd Casglu Ailgylchu a Gwastraff' cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cabinet.

 

Dogfennau ategol: