Eitem Agenda

Contract a Phrydles ar gyfer Cynhyrchu Trydan Gwyrdd o Nwy Tirlenwi a Rheoli Nwy Tirlenwi yn Ffordd Lamby

Nodyn briffio i Aelodau a fydd yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor roi sylwadau ar bapur y Cabinet o'r enw 'Contract a Phrydles ar gyfer Cynhyrchu Trydan Gwyrdd o Nwy Tirlenwi a Rheoli Nwy Tirlenwi yn Ffordd Lamby' cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cabinet.

 

Dogfennau ategol: