Eitem Agenda

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) - Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol

Rhoi cyfle i'r Pwyllgor graffu ar adroddiad y Cabinet sy'n edrych ar ‘Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol’, ac sy'n anelu at:

 

§  Cymeradwyo'r penderfyniad ar gyfer y mecanwaith cynnal a chadw ar gyfer mabwysiadu Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn orfodol dan ddeddfwriaeth y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB).

 

§  Trafod deddfwriaeth mis Ionawr 2019 sy'n cefnogi dau brif opsiwn ar gyfer cynnal a chadw SDCau ar gyfer datblygiadau cymwys, sef - i) i gwmni rheoli gynnal nodweddion SDCau, gyda'r cyllid yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r cwmni rheoli drwy dâl cynnal a chadw parhaus ar bob perchennog eiddo, ii) i swm cynnal a chadw gohiriedig gael ei dalu gan y datblygwr i'r Cyngor er mwyn caniatáu i'r Cyngor gynnal a chadw nodweddion SDCau yn y dyfodol.

 

 

Dogfennau ategol: