Eitem Agenda

Cynigion Drafft y Gyllideb 2021-22 – Trosolwg Corfforaethol

 

(Papurau i ddilyn)

 

 

(a)

Gwahoddir y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad i wneud datganiad byr.

 

(b)

Bydd swyddog o’r Gyfarwyddiaeth Adnoddau yn rhoi cyflwyniad ar Gynigion Cyllideb Ddrafft 2021/22 - Trosolwg Corfforaethol.

 

(c)

Yn dilyn y cyflwyniad ar Gynigion Cyllideb Ddrafft 2021/22 - Trosolwg Corfforaethol, bydd swyddogion o’r Gyfarwyddiaeth Adnoddau a’r Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad ar gael i ateb unrhyw gwestiynau gan Aelodau.