Eitem Agenda

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

Nodi bod y Cyngor ar 26 Tachwedd 2020 wedi penodi’r Cynghorydd Chris Weaver yn Gadeirydd y Pwyllgor a'r canlynol fel Aelodau Pwyllgor:

Cynghorwyr Howell, Lay, Dilwar Ali a Graham Thomas.