Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

I’w gwneud ar ddechrau'r eitem agenda dan sylw, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau.