Eitem Agenda

Datganiad Cyfrifon Drafft 2019-20 a Diweddariad ar Archwilio

Yn cynnwys:

·      Datganiad Cyfrifon Drafft 2019/20 ar gyfer Cyngor Caerdydd gan gynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd a Chronfeydd Ymddiriedolaeth

·      Datganiad Cyfrifon Drafft 2019/20 ar gyfer Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg

 

 

 

Dogfennau ategol: