Eitem Agenda

Penodiadau Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Cymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol 26 Tachwedd 2019

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol

Dogfennau ategol: