Eitem Agenda

Pobl Hŷn: Mynediad at wybodaeth, cyngor a gwasanaethau

Briffio’r pwyllgor ar sut mae’r Cyngor yn diwallu anghenion gwasanaethau pobl h?n y Cyngor a sut mae datblygiad y strategaeth ddigidol yn cael ei alinio ag anghenion cymuned sy’n heneiddio.

 

 

Dogfennau ategol: