Eitem Agenda

Rhwydwaith Gwres Ardal Caerdydd - Diweddariad i'r Aelodau

Diweddariad i aelodau i asesu’r cynnydd a wnaed tuag at sefydlu Rhwydwaith Gwres Ardal Caerdydd.  Yn benodol bydd yr eitem yn ystyried pa mor agos yw’r Cyngor o ran cytuno ar yr achos busnes terfynol, ynghyd â'r trefniadau caffael angenrheidiol sy’n ofynnol i ddarparu’r cynllun.  

 

 

Dogfennau ategol: