Eitem Agenda

Y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd – Adroddiadau Perfformiad Chwarter 3 ac Alldro 2018/19

Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i’r Pwyllgor ystyried perfformiad y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd sy’n berthnasol i gylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol.   

 

 

Dogfennau ategol: