Eitem Agenda

Cyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd - Adroddiadau Chwarter 3 a Pherfformiad Alldro 2018/19

Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i’r Pwyllgor ystyried perfformiad y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd sy’n berthnasol i gylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol.   

 

 

Dogfennau ategol: