Eitem Agenda

Cadeirydd

Fel y Cadeirydd, roedd y Cynghorydd Gwyn John wedi anfon ymddiheuriadau am y cyfarfod. Cadeiriwyd y cyfarfod gan yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Malcolm Colbran.