Eitem Agenda

Adroddiadau Briffio

Mae’r eitem nesaf wedi’i heithrio o’i chyhoeddi gan ei bod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio o’r disgrifiad sydd ym mharagraff 12 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.  Gallai’r cyhoedd fod wedi'i wahardd o'r cyfarfod drwy benderfyniad y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 wrth i’r eitemau hyn gael eu trafod.